close

Политика за поверителност

Политика за поверителност за онлайн магазин GDPR

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Лековита ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование Лековита ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 205493905
Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, Св. Троица 79
Уебсайт: bilkovita.bg
Телефон: +359 882 85 24 42

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни

Лековита ООД събира и обработва Вашите лични данни само и единствено за да Ви изпрати оферта по предлаганите от нас услуги, като изрично получава Вашето съгласие.
Лековита ООД спазва следните принципи
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
ограничение на целите на обработване.
Видове данни, които Лековита ООД събира
Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)

Цел, за която се събират данните: изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги

Лековита ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Лековита ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от Лековита ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Лековита ООД.

Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от Лековита ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Лековита ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Лековита ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.

Право на преносимост

Вие можете да поискате от Лековита ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Лековита ООД

Защита на потребителите

Потребителят може да откаже поръчката си преди да бъде подготвена за доставка, чрез обаждане или електронно писмо. Потребителят има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от договора и да върне получената стока в срок до 14 дни, считано он деня на получаването й. Клиентът трябва да предостави стоката в търговски вид, заедно с фактурата. Правото на отказ може да бъде упражнено от потребителя спряло нас чрез едностранно недвусмислено писмено волеизяслвние или чрез представения по-долу образец на Приложение №6 към ЗЗП. Документът следва да бъде надлежно попълнен, подписан от страна на потребителя и сведен до нашето знание посредством изпране на документа на адрес гр. Стара Загора 6000, Св. Троица 79

Изтегли формуляра от ТУК.